Typ 32 Module

TYP 32 MODULE (USA)

TYPE 32 MODULES

Twin USA Sockel U1 (69 * 36 mm)

Twin USA Sockel U2 (69 * 36 mm)

Twin USA Sockel (GFCI) U3 (69 * 36 mm)

TYPE 32 MODULES 02

15A TR-Buchse U4

20A TR-Buchse U5

15A Duplexbuchse U6

15A WR Duplexbuchse U7

TYPE 32 MODULES 03

25A GFCI U8

20A GFCI U9

Twin 2.1A USB + 15a Sockendetach Duplex U10

Twin 2.1 USB + 20A Buchse U11

TYPE 32 MODULES 04

Twin 2.1A USB + Single 15A U12

4 USB, 4 Port U13

HDMI + FCA U14

HDMI + 3 FCA U15